top of page

Děloha je elektrárnou ženy, ale i jejím vnitřním vesmírem

Co pro náš ženy a celý vesmír znamená? Děloha jako ženská esence, centrum ženské energie Shakti, brána ke stvoření a vzniku nového života, klíč k ženskému srdci i zdraví, libidu, harmonii a ženské celistvosti jako takové.

Jsme si vědomy, jakým způsobem nás ovlivňuje a programuje? Rovnováhu našich ženských hormonů, rovnováhu našich emocí, rovnováhu našich nálad, zdraví ženských orgánů a mnoho dalšího. Chceme-li ženu více pochopit a přiblížit se její duši a její podstatě, musíme se přiblížit její pánvi, kde se skrývá celé její tajemství. Děloha je místem, kde se tvoří nový život, ale také bránou k ženě jako takové. Tady sídlí její primární životní energie, její podstata, ženská esence, radost a chuť do života, šťavnatost, kreativita, sebehodnota, sexualita, potěšení a další její poklady, ale také její stíny. Je sídlem ženské energie Shakti. Spojena je s druhou čakrou, elementem vody a hlubokými emocemi. Je tedy studnicí ženských emocí ale i traumat.


Děloha, latinsky uterus, řecky též hystera nebo krásné příznačné slovenské slovo maternica. Etymologie čili původ slova hysterie, pochází právě z řeckého slova hystera neboli děloha. Hysterie je považována za neurotickou poruchu projevující se labilitou a afektivním chováním. Většina z nás zajisté někdy slyšela pojem hysterektomie (odstranění dělohy), které má stejný původ ze slova hystera. Božský orgán ženského těla uložený v pánvi, dutý zázračný a posvátný orgán, ve kterém se tvoří a vzniká nový život. Orgán, který se lunární pravidelností připravuje na početí a zahnízdění vajíčka, který se lunární pravidelností čistí a mění stejně jako rytmus Měsíce. Jeho lunární cykličnost ženu ovlivňuje na rovině fyzické, duševní i emoční.


Pokud se ženy chceme spojit se svou životní sílou, musíme se napojit na své lůno a svojí dělohu. Věnovat ji pozornost, pečovat o ni jako o svůj poklad, o náš ženský chrám. Ztělesňuje bránu mezi naším vnitřním a vnějším světem. Je centrem kreativní a tvůrčí energie, sídlem životní energie, též domovem radosti a potěšení.


Nezpracované emoce a traumata se shromažďují v děloze a vytvářejí nerovnováhu ve schopnosti tvořit a projevovat se ve své přirozenosti, plné ženskosti. Když tyto bloky rozpoznáme a jsme schopny pochopit, jak s nimi pracovat, poslouží nám jako jedinečná příležitost k uzdravení a růstu. Naše bolest se stává účelnou, protože si uvědomujeme, že máme schopnost převzít kontrolu nad svým životem.


Hojení dělohy je důležité, protože nám nabízí jedinečnou možnost osvobození se od traumatu, které nás tížilo a drželo ve starých a dávno již nesloužících vzorcích. Děloha funguje jako nezbytný pomocník pro provádění potřebných změn v životě. Tvořit si svůj život, který je v souladu s naší podstatou, naším srdcem. Podporuje nás v odhalování našich skutečných tužeb, vášní a následně jejich zhmotňování.

Věděly jste, že její chybná poloha často způsobuje řadu symptomů nebo dokonce chronických onemocnění, ale také může ovlivňovat podstatně ženskou fertilitu?

Již ve starověku, ve starém Egyptě v papyru Ebersově (lékařské učebnici ze 16. st. př.n.l.) byly popsány souvislosti mezi fyzickým, duševním a emočním zdraví ženy a posunutou dělohou a rovněž techniky pro navrácení dělohy do správné pozice.


Hippokrates zdůrazňoval důležitost postavení dělohy a s ní spojených negativních symptomů při její vadné poloze, jako např. dýchací obtíže, emoční nevyrovnanost, nízké libido, ale také negativní vlivy na srdce nebo dokonce mozek.

Děloha představuje naprosto unikátní orgán ženského těla, který dokáže společně s tkáněmi plodu vytvořit nový orgán - placentu, kterým následně vyživuje nový život - nového člověka. Po porodu vypadá placenta jako posvátný strom života. Její zázračnost a posvátnost byla dlouhodobě potlačena a znesvěcena. Po porodu byla považována jako zbytečná a zacházelo se s ní neúctyhodně a žena v porodnicích ani neměla právo ji obdržet společně se svým miminkem. Poslední léta naštěstí zažívá význam a posvátnost placenty svou renesanci.

Děloha je však taktéž orgasmickým orgánem. Žena prožívá svůj orgasmus i svou dělohou, která se stahuje a natahuje. Mnohé ženy, které podstoupily hysterektomii potvrzují, že bez dělohy nejsou schopné mít takové hluboké prožitky jako dříve.


Jak o svou dělohu pečovat?

O centrum ženy, ženské posvátnosti, centrum našeho bytí můžeme pečovat různými způsoby. Nabízí se nám celá řada technik jako různá dechová cvičení, vizualizace, meditace, zpívání manter, ženská bylinná napářka, energetické čištění dělohy yoni vajíčkem, popíjením ženských bylinných směsí, tinktur, aromaterapií, ale také pohybem na čerstvém vzduchu, pobytem v přírodě, v nemalé míře též ošetření mayskou abdominální terapií. Mayská abdominální terapie, techniky dr. Rosity Arvigo, dokáží opravit chybné postavení dělohy, ošetřit prolapsy, ale také energeticky vyladit a vyrovnat změny v ženském těle po hysterektomii. Blahodárné je také popíjení ceremoniálního kakaa coby mayské medicíny, rituálem přiblížení se k sobě, své děloze, svému srdci, léčivými ženskými kruhy, to vše může mít pro ženu a její dělohu ozdravné účinky.


Nejpodstatnější však je, abychom se, ženy, měly rády a věnovaly pozornost samy sobě a každý den si našly chvilku jenom pro sebe.


S láskou❤️🙏

Lenka

956 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page