top of page
_edited.jpg
Pomocí různých technik a terapií ukazuji ženám cesty, jak se mohou vracet
do rovnováhy, do svého středu, spojit se se svým tělem, svou duší, svou myslí, spojit se se svou vlastní životní silou, uchopit své zdraví, svou vitalitu a radost ze života do svých vlastních rukou. 
_edited.jpg
Milé ženy, dovolte si samy sobě čas a prostor, dovolte si se hýčkat a věnovat čas pouze samy sobě, všechny to tolik potřebujeme. "Žena je totiž nejen tvůrkyní a dárkyní života,
je ohněm celé rodiny, neboť jak se cítí žena, tak se cítí celá rodina. Žena utváří atmosféru
a teplo domova.
Lenka Koščo
IMG_6888_edited.jpg
 Nezapomínejme na sebe, svou duši, své tělo, své lůno - centrum naší energie, plodnosti, kreativity a emocionální centrum nás samotných.
Potřebujeme opečovávat a hýčkat se, věnovat pozornost své duši a svému tělu, abychom pak duševně vyživené, zrelaxované, spokojené a s důvěrou sama v sebe mohly pečovat o ostatní a tvořit ze své podstaty ženství.
Teprve poté můžeme na všechny výzvy v životě lépe a radostněji reagovat a přijímat je s větší lehkostí a hravostí. Uvolněněji se položit do vln našeho života, moudrosti přírody a matky Země ..
Ženy, otvírejme se vlnám života, pokladům přírody, jednoduchým ozdravným procesům a moudrosti starých kultur a našich předků.
7718232A-4BFF-4EE4-9407-3C770E57B7FA_edited.jpg
  • Instagram
  • Facebook

© 2021 by Mgr. Lenka Kosco 
Created with Wix.com lenka.kosco@gmail.com

bottom of page